CListBox::GetItemHeight

int GetItemHeight ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Wysokość w pikselach elementów w polu listy. Jeśli pole listy ma styl LBS_OWNERDRAWVARIABLE , wartość zwracany jest wysokość elementu określonej przez nIndex. Jeśli wystąpi błąd, wartość zwracany jest LB_ERR.

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu w polu listy. Ten parametr jest używany tylko wtedy, gdy w polu listy styl LBS_OWNERDRAWVARIABLE ; w przeciwnym wypadku powinna być ustawiona na 0.

Uwagi

Aplikacja wywołuje funkcję Państwa GetItemHeight do określenia wysokości pozycje w polu listy.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LB_GETITEMHEIGHT, CListBox::SetItemHeight

Index