CListBox::GetItemDataPtr

void * GetItemDataPtr ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Pobiera wskaźnik lub –1, jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu w polu listy.

Uwagi

Pobiera wartość 32-bitowe dostarczone aplikacji, związana z określonego pola listy jako wskaźnik (void *).

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::AddString, CListBox::GetItemData, CListBox::InsertString, CListBox::SetItemData, LB_GETITEMDATA

Index