CListBox::GetItemData

DWORD GetItemData ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

32-Bitowa wartość skojarzona z elementu lub LB_ERR , jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu w polu listy.

Uwagi

Pobiera wartość dostarczonych aplikacji liczbę skojarzone z elementem określone pole listy.

Wartość liczbę został parametr dwItemData wywołania SetItemData.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListBox::AddString, CListBox::GetItemDataPtr, CListBox::SetItemDataPtr, CListBox::InsertString, CListBox::SetItemData, LB_GETITEMDATA

Index