CListBox::GetCurSel

int GetCurSel ( ) Stała;

Wartość zwracany

Indeksu aktualnie zaznaczonego elementu. Jest LB_ERR , jeśli element nie jest zaznaczony, czy też jest pole listy pole listy wielokrotnego wyboru.

Uwagi

Pobiera od zera indeks aktualnie zaznaczony element, jeżeli w pole listy z pojedynczym wyborem.

GetCurSel nie powinna zostać wywołana dla pola listy wielokrotnego wyboru.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LB_GETCURSEL, CListBox::SetCurSel

Index