CListBox::GetCount

int GetCount ( ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba elementów w polu listy lub LB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Uwagi

Pobiera liczbę elementów w polu listy.

Zwrócona liczba jest jeden większa niż wartość indeksu za ostatnim elementem (indeks jest od zera).

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LB_GETCOUNT

Index