CListBox::GetCaretIndex

int GetCaretIndex ( ) Stała;

Wartość zwracany

Indeksu elementu, który ma prostokąt fokusu w polu listy. Jeśli pole listy jest pole listy z pojedynczym wyborem, wartość zwracany jest indeks elementu, który jest zaznaczone, jeśli.

Uwagi

Aplikacja wywołuje funkcję Państwa GetCaretIndex do określenia indeksu elementu, który ma prostokąt fokusu w polu listy wielokrotnego wyboru. Element może lub nie może być zaznaczone.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::SetCaretIndex, LB_GETCARETINDEX

Index