CListBox::DrawItem

wirtualne nieważne DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametry

lpDrawItemStruct

Długie wskaźnika do struktury DRAWITEMSTRUCT , który zawiera informacje o typie rysunku wymagane.

Uwagi

Wywoływany przez ram, gdy wizualne aspekt zmian pola listy rysowania przez właściciela. Członkowie itemAction i itemState struktury DRAWITEMSTRUCT definiowania rysunku akcję, która ma być wykonywana.

Domyślnie ta funkcja Państwa nie działają. Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia rysowanie obiektu CListBox rysowania przez właściciela. Wniosek należy przywrócić wszystkie obiekty interfejsu (GDI) urządzenia grafiki, które wybranego kontekstu wyświetlania dostarczonych w lpDrawItemStruct , zanim ta funkcja Członkowskim kończy.

Zobacz CWnd::OnDrawItem opis struktury DRAWITEMSTRUCT.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::CompareItem, CWnd::OnDrawItem, WM_DRAWITEM, CListBox::MeasureItem, CListBox::DeleteItem

Index