CListBox::DeleteString

int DeleteString ( UINT nIndex );

Wartość zwracany

Liczba pozostałych na liście ciągów. Wartość zwracany jest LB_ERR , jeśli nIndex określa indeks większa niż liczba elementów na liście.

Parametry

nIndex

Określa indeks od zera ciąg, który ma być usunięty.

Uwagi

Powoduje usunięcie elementu w polu listy.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LB_DELETESTRING, CListBox::AddString, CListBox::InsertString

Index