CListBox::CompareItem

wirtualne int CompareItem ( LPCOMPAREITEMSTRUCT lpCompareItemStruct );

Wartość zwracany

Wskazuje względną pozycję dwa elementy opisane w strukturze COMPAREITEMSTRUCT . Może być dowolne z następujących wartości:

Wartość Znaczenie
–1 Pozycja 1 sortuje przed pkt 2.
0 Pkt 1 oraz pkt 2 sortowania takie same.
1 Sortuje Pozycja 1 po pkt 2.

Zobacz CWnd::OnCompareItem opis struktury COMPAREITEMSTRUCT.

Parametry

lpCompareItemStruct

Długie wskaźnika do struktury COMPAREITEMSTRUCT.

Uwagi

Wywoływany przez ramy do określenia położenia nowego elementu w polu listy sortowane rysowania przez właściciela. Domyślnie ta funkcja Państwa nie działają. Jeśli tworzysz pole listy rysowania przez właściciela w stylu LBS_SORT , należy zastąpić tę funkcję Państwa ułatwiające ramach sortowanie nowe elementy dodane do pola listy.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  WM_COMPAREITEM, CWnd::OnCompareItem, CListBox::DrawItem, CListBox::MeasureItem, CListBox::DeleteItem

Index