CListBox::CListBox

CListBox ( );

Uwagi

Podczas konstruowania obiektu CListBox w dwóch etapach. Najpierw Wywołaj konstruktora CListBox, następnie wywołać Tworzenie, który inicjuje polu listy Windows i dołącza go do CListBox.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListBox::Create

Index