CListBox::AddString

int AddString() ( LPCTSTR lpszItem );

Wartość zwracany

Indeksu ciąg znaków w polu listy. Wartość zwracany jest LB_ERR , jeśli wystąpi błąd; wartość zwracany jest LB_ERRSPACE , jeśli dostępnych do przechowywania nowy ciąg znaków jest za mało miejsca.

Parametry

lpszItem

Wskazuje ciąg zakończony zerem, który ma zostać dodany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby dodać ciąg do pola listy. Jeżeli pola listy nie został utworzony styl LBS_SORT , ciąg dodaje się na końcu listy. W przeciwnym razie ciąg jest umieszczone na liście, a lista jest sortowana. Jeśli pole listy została utworzona w stylu LBS_SORT , ale nie styl LBS_HASSTRI&NGS , ramy Sortuje listę przez jeden lub więcej wywołania function.nbsp Państwa CompareItem;

Użyj InsertString aby wstawić ciąg do określonej lokalizacji w polu listy.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::InsertString, CListBox::CompareItem, LB_ADDSTRING

Index