CList::SetAt

nieważne SetAt ( stanowisko pos, ARG_TYPE newElement );

Parametry

pos

Położenie elementu należy ustawić.

ARG_TYPE

Szablon parametr określający typ elementu listy (może być odwołaniem).

newElement

Element ma być dodana do listy.

Uwagi

Zmienna typu stanowiska jest kluczem do listy. Nie jest taki sam jak indeks, i możesz działają nie na wartość pozycji samodzielnie. SetAt zapisuje element do określonej pozycji na liście.

Należy się upewnić, że wartość pozycji stanowi ważny pozycji na liście. Jeśli jest nieprawidłowy, następnie wersji debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CList::Find, CList::GetAt, CList::Get&Next, CList::GetPrev

Index