CList::RemoveTail

Typ RemoveTail ( );

Wartość zwracany

Element, który był w ogon listy.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów na liście.

Uwagi

Usuwa element z ogona listy i zwraca wskaźnik do niego.

Należy się upewnić, że lista nie jest pusta przed wywołaniem metody RemoveTail. Jeśli lista jest pusta, wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation deklaracji rozkazujących. Zweryfikuj, że lista zawiera elementy za pomocą IsEmpty.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::GetTail, CList::AddTail

Index