CList::RemoveHead

Typ RemoveHead ( );

Wartość zwracany

Element poprzednio na czele listy.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów na liście.

Uwagi

Usuwa element z szefa listy i zwraca wskaźnik do niego.

Należy się upewnić, że lista nie jest pusta przed wywołaniem metody RemoveHead. Jeśli lista jest pusta, wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation deklaracji rozkazujących. Zweryfikuj, że lista zawiera elementy za pomocą IsEmpty.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::GetHead, CList::AddHead

Index