CList::RemoveAt

nieważne RemoveAt ( stanowisko pozycji );

Parametry

stanowisko

Położenie elementu ma zostać usunięty z listy.

Uwagi

Usuwa określony element z listy.

Należy się upewnić, że wartość pozycji stanowi ważny pozycji na liście. Jeśli jest nieprawidłowy, następnie wersji debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::RemoveAll

Index