CList::RemoveAll

nieważne RemoveAll ( );

Uwagi

Usuwa wszystkie elementy z tej listy i zwalnia pamięć skojarzone. Błąd nie jest generowany, jeśli lista już jest pusta.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::RemoveAt

Index