CList::IsEmpty

BOOL IsEmpty ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli lista jest pusta; inny sposób 0.

Uwagi

Wskazuje, czy ta lista zawiera żadnych elementów.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::GetCount

Index