CList::InsertBefore

Stanowisko InsertBefore ( stanowisko pozycji, ARG_TYPE newElement );

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji lub pobieranie elementów listy; NULL Jeśli lista jest pusta.

Parametry

stanowisko

Wartość pozycji zwrócony przez poprzednie wywołanie funkcji Państwa GetNext, GetPrevlub znaleźć.

ARG_TYPE

Szablon parametr określający typ elementu listy (może być odwołaniem).

newElement

Element należy dodać do tej listy.

Uwagi

Dodaje element na tej liście przed elementem w określonym położeniu.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::Find, CList::InsertAfter

Index