CList::InsertAfter

Stanowisko InsertAfter ( stanowisko pozycji, ARG_TYPE newElement );

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji lub listy pobierania elementu.

Parametry

stanowisko

Wartość pozycji zwrócony przez poprzednie wywołanie funkcji Państwa GetNext, GetPrevlub znaleźć.

ARG_TYPE

Szablon parametr określający typ elementu listy.

newElement

Element należy dodać do tej listy.

Uwagi

Dodaje element na liście po elemencie w określonym położeniu.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::Find, CList::InsertBefore

Index