CList::GetTailPosition

Stanowisko GetTailPosition ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji lub obiektu kursor pobierania; NULL Jeśli lista jest pusta.

Uwagi

Pobiera położenie elementu ogona tego wykazu; NULL Jeśli lista jest pusta.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::GetHeadPosition, CList::GetTail

Index