CList::GetTail

Typ& GetTail ( );

Typ GetTail() Stała;

Wartość zwracany

Zobacz opis wartość zwracany dla GetHead.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów na liście.

Uwagi

Pobiera wskaźnik CObject , który stanowi element ogona tej listy.

Należy się upewnić, że lista nie jest pusta przed wywołaniem metody GetTail. Jeśli lista jest pusta, wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation deklaracji rozkazujących. Zweryfikuj, że lista zawiera elementy za pomocą IsEmpty.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::AddTail, CList::AddHead, CList::RemoveHead, CList::GetHead

Index