CList::GetPrev

Typamp; GetPrev ( stanowisko & rPosition );

Typ GetPrev ( POSITION& rPosition ) const;

Wartość zwracany

Jeśli lista jest Stała, GetPrev zwraca kopię elementu na czele listy. To umożliwia funkcja ma być używane tylko na prawej stronie instrukcji przypisania i chroni liste modyfikacji.

Jeśli lista nie jest Stała, GetPrev zwraca odwołanie do elementu listy. To umożliwia funkcja ma być zastosowany na jednej stronie instrukcji przypisania i tym samym pozwala pozycji na liście modyfikacji.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów na liście.

rPosition

Odwołanie do wartości pozycji zwrócony przez poprzednie GetPrev lub inne wywołanie funkcji członek.

Uwagi

Pobiera element listy zidentyfikowane przez rPosition, a następnie ustawia rPosition wartość pozycji poprzedni wpis na liście. Można użyć GetPrev w odwrotnej iteracji pętli, po nawiązaniu początkowego położenia z zaproszeniem do GetTailPosition lub znaleźć.

Należy się upewnić, że wartość pozycji stanowi ważny pozycji na liście. Jeśli jest nieprawidłowy, następnie wersji debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi.

Jeśli pobrana element jest pierwsza pozycja na liście, następnie nową wartość rPosition ustawiono wartość null.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CList::Find, CList::GetTailPosition, CList::GetHeadPosition, CList::Get&Next, CList::GetHead

Index