CList::GetNext

Typamp; GetNext ( stanowisko & rPosition );

Typ GetNext ( POSITION& rPosition ) const;

Wartość zwracany

Jeśli lista jest Stała, GetNext zwraca kopię elementu na czele listy. To umożliwia funkcja ma być używane tylko na prawej stronie instrukcji przypisania i chroni liste modyfikacji.

Jeśli lista nie jest Stała, GetNext zwraca odwołanie do elementu listy. To umożliwia funkcja ma być zastosowany na jednej stronie instrukcji przypisania i tym samym pozwala pozycji na liście modyfikacji.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów na liście.

rPosition

Odwołanie do wartości pozycji zwrócony przez poprzedniego, GetNext, GetHeadPositionlub inne wywołanie funkcji członek.

Uwagi

Pobiera element listy zidentyfikowane przez rPosition, a następnie ustawia rPosition wartość pozycji następnej pozycji na liście. GetNext przodu iteracji pętli można używać po nawiązaniu początkowego położenia z zaproszeniem do GetHeadPosition lub znaleźć.

Należy się upewnić, że wartość pozycji stanowi ważny pozycji na liście. Jeśli jest nieprawidłowy, następnie wersji debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi.

Jeśli pobrana element jest ostatni na liście, następnie nową wartość rPosition ustawiono wartość null.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::Find, CList::GetHeadPosition, CList::GetTailPosition, CList::GetPrev, CList::GetHead

Index