CList::GetHeadPosition

Stanowisko GetHeadPosition ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji lub obiektu kursor pobierania; NULL Jeśli lista jest pusta.

Uwagi

Pobiera położenie elementu nagłówkowego tej listy.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::GetTailPosition

Index