CList::GetHead

Typ& GetHead ( );

Typ GetHead ( ) Stała;

Wartość zwracany

Jeśli lista jest Stała, GetHead zwraca kopię elementu na czele listy. To umożliwia funkcja ma być używane tylko na prawej stronie instrukcji przypisania i chroni liste modyfikacji.

Jeśli lista nie jest Stała, GetHead zwraca odwołanie do elementu listy. To umożliwia funkcja ma być zastosowany na jednej stronie instrukcji przypisania i tym samym pozwala pozycji na liście modyfikacji.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ obiektu na liście.

Uwagi

Pobiera elementu nagłówkowego (lub odwołanie do elementu nagłówkowego) z tej listy.

Należy się upewnić, że lista nie jest pusta przed wywołaniem metody GetHead. Jeśli lista jest pusta, wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation deklaracji rozkazujących. Zweryfikuj, że lista zawiera elementy za pomocą IsEmpty.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::GetTail, CList::GetTailPosition, CList::AddHead, CList::RemoveHead

Index