CList::GetAt

Typamp; Get&At ( stanowisko pozycji );

Typ GetAt ( stanowisko pozycji ) Stała;

Wartość zwracany

Zobacz opis wartość zwracany dla GetHead.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ obiektu na liście.

stanowisko

Wartość pozycji zwrócony przez poprzednie wywołanie funkcji członek GetHeadPosition lub znaleźć.

Uwagi

Zmienna typu stanowiska jest kluczem do listy. Nie jest taki sam jak indeks, i możesz działają nie na wartość pozycji samodzielnie. GetAt zwraca element (lub odwołanie do elementu) związanych z danym stanowiskiem.

Należy się upewnić, że wartość pozycji stanowi ważny pozycji na liście. Jeśli jest nieprawidłowy, następnie wersji debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CList::Find, CList::SetAt, CList::Get&Next, CList::GetPrev, CList::GetHead

Index