CList::FindIndex

Stanowisko FindIndex ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji lub obiektu kursor pobierania; NULL Jeśli nIndex jest ujemna lub zbyt duży.

Parametry

nIndex

Indeksu elementu listy znajdują się.

Uwagi

Używa wartości nIndex jako indeks do listy. Uruchamia kolejne skanowania od szefa listy, zatrzymanie w elemencie th n.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CObList::Find, CObList::Get&Next, CObList::GetPrev

Index