CList::Find

Stanowisko Find ( ARG_TYPE searchValue, stanowisko startAfter = NULL) Stała;

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji lub obiektu kursor pobierania; Wartość NULL , jeśli nie znaleziono obiektu.

Parametry

ARG_TYPE

Szablon parametr określający typ elementu listy (może być odwołaniem).

searchValue

Wartość, która ma być odnaleziona na liście.

startAfter

Pozycję początkową dla wyszukiwania.

Uwagi

Przeszukuje listę w sekwencyjnie w celu znalezienia pierwszego elementu odpowiadające określonym searchValue. Uwaga, że są porównywane wartości wskaźnika, nie zawartość obiektów.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CList::Get&Next, CList::GetPrev

Index