CList::AddTail

Stanowisko AddTail ( ARG_TYPE newElement );

nieważne AddTail ( CList * pNewList );

Wartość zwracany

Pierwsza wersja zwraca wartość pozycji nowo wstawiony element.

Parametry

ARG_TYPE

Szablon parametr określający typ elementu listy (może być odwołaniem).

newElement

Element należy dodać do tej listy.

pNewList

Wskaźnik do innej listy CList . Elementy pNewList zostaną dodane do tej listy.

Uwagi

Dodaje nowy element lub listę elementów do ogona tej listy. Lista może być pusty przed operacją.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObList::GetTail, CObList::RemoveTail

Index