CList::AddHead

Stanowisko AddHead ( ARG_TYPE newElement );

nieważne AddHead ( CList * pNewList );

Wartość zwracany

Pierwsza wersja zwraca wartość pozycji nowo wstawiony element.

Parametry

ARG_TYPE

Szablon parametr określający typ elementu listy (może być odwołaniem).

newElement

Nowy element.

pNewList

Wskaźnik do innej listy CList . Elementy pNewList zostaną dodane do tej listy.

Uwagi

Dodaje nowy element lub listę elementów do głowy tej listy. Lista może być pusty przed operacją.

CList przeglądKlasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CList::GetHead, CList::RemoveHead

Index