Klasa biblioteki przegląd

Ten przegląd dzieli i zawiera opis klas w Microsoft Foundation klasy biblioteki (MFC) w wersji 6.0. Klas MFC, wzięte razem, stanowią "ramy stosowania" — ramy aplikacji napisanych dla interfejsu API systemu Windows. Zadania programowania jest wypełnienie w kodzie, który jest specyficzne dla aplikacji.

Index