Członkowie klasy CIPAddressCtrl

Budowa

CIPAddressCtrl Obiekt CIPAddressCtrl.
Tworzenie Tworzy formantu adres IP i dołącza go do obiektu CIPAddressCtrl.

Atrybuty

Czy.pusta Określa, czy wszystkie pola w formancie adres IP są puste.
ClearAddress Czyści zawartość formantu adres IP.
GetAddress Pobiera wartości adresów dla wszystkich czterech pól w formancie adres IP.
SetAddress Ustawia wartości adresów dla wszystkich czterech pól w formancie adres IP.
SetFieldFocus Ustawia klawiaturę do określonego pola w formancie adres IP.
SetFieldRange Ustawia zakres w polu określonego formantu adres IP.

Omówie&nie CIPAddressCtrl |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index