CIPAddressCtrl

Formant adresu IP, podobne do formant edycyjny formantu pozwala wprowadzić i manipulować numeryczny adres w formacie Internet Protocol (IP).

Klasa CIPAddressCtrl oferuje funkcjonalność wspólną kontrolą adres IP systemu Windows. Ten formant (i w związku z tym klasy CIPAddressCtrl ) jest dostępna tylko dla programów uruchomionych w programie Microsoft Internet Explorer 4.0 i nowsze. Będą one dostępne w ramach przyszłej wersji systemu Windows i Windows NT.

Aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat sterowania adres IP, zobacz O kontroli adres IP w zestawie SDK platformy.

# include lt;afxcmn.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index