CIPAddressCtrl::SetFieldRange

void SetFieldRange (int nPole, BAJT nLower, BAJT nUpper );

Parametry

nPole

Indeks od zera do którego zakres będzie stosował.

nLower

Odwołanie do typu integer otrzymujących niższe dopuszczalne określonego pola w tym formancie adres IP.

nUpper

Odniesienie do liczby całkowitej, odbieranie górnego limitu określonego pola w tym formancie adres IP.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 IPM_SETRANGE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Używać dwóch parametrów, nLower i nUpper, aby wskazać dolnymi i górnymi granicami pola, zamiast parametrem wRange wiadomości Win32.

Omówie&nie CIPAddressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CIPAddressCtrl::SetFieldFocus

Index