CIPAddressCtrl::SetFieldFocus

void SetFieldFocus (WORD nPole );

Parametry

nPole

Indeks pola od zera do którego należy ustalić fokus. Jeśli wartość ta jest większa niż liczba pól, fokus jest ustawiony na pierwsze puste pole. Jeśli wszystkie pola są niepustych, fokus jest ustawiony na pierwsze pole.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 IPM_SETFOCUS, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CIPAddressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CIPAddressCtrl::SetFieldRange

Index