CIPAddressCtrl::SetAddress

void SetAddress (BAJT nField0,BAJTnField1,BAJTnField2, BAJTnField3);

void SetAddress (DWORD dwAddress);

Parametry

nField0

Wartość pola 0 z wypełnieniem adresu IP.

nField1

Wartość pola 1 z wypełnieniem adresu IP.

nField2

Wartość pola 2 z wypełnieniem adresu IP.

nField3

Wartość pola 3 z wypełnieniem adresu IP.

dwAddress

Wartość DWORD , która zawiera nowy adres IP. Patrz uwagi do tabeli, która pokazuje, jak wartość DWORD jest wypełniony.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 IPM_SETADDRESS, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Pierwszy prototyp powyższych liczb w polach 0 do 3 kontrolę odczytu od lewej do prawej odpowiednio, wypełnij cztery parametry. W drugim powyżej prototyp dwAddress jest wypełniona w następujący sposób.

Pole Bity zawierające wartość pola
0 24 do 31
1 16 do 23
2 od 8 do 15
3 0-7

Omówie&nie CIPAddressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CIPAddressCtrl::GetAddress, CIPAddressCtrl::ClearAddress

Index