CIPAddressCtrl::IsBlank

(BOOL czy.pusta) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wszystkie pola, formantu adres IP są puste; inny sposób 0.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 IPM_ISBLANK, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CIPAddressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index