CIPAddressCtrl::GetAddress

int GetAddress (BYTEamp;nField0, BAJT &nField1, BAJT &nField2, BAJT &nField3 );

int Get&Address (DWORDamp;dwAddress );

Wartość zwracany

Liczba niepustych pól w formancie adres IP.

Parametry

nField0

Odwołanie do wartości pola 0 z wypełnieniem adresu IP.

nField1

Odwołanie do wartości pola 1 z wypełnieniem adresu IP.

nField2

Odwołanie do wartości pola 2 z wypełnieniem adresu IP.

nField3

Odwołanie do wartości pola 3 z wypełnieniem adresu IP.

dwAddress

Odwołanie do adresu wartość DWORD , który otrzymuje adres IP. Patrz uwagi do tabeli, która pokazuje, jak wypełnione dwAddress.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 IPM_GETADDRESS, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Pierwszy prototyp powyższych liczb w polach 0 do 3 kontrolę odczytu od lewej do prawej odpowiednio, wypełnij cztery parametry. W drugim powyżej prototyp dwAddress jest wypełniona w następujący sposób.

Pole Bity zawierające wartość pola
0 24 do 31
1 16 do 23
2 od 8 do 15
3 0-7

Omówie&nie CIPAddressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CIPAddressCtrl::SetAddress

Index