CIPAddressCtrl::Create

Tworzenie BOOL (DWORD dwStyleRECT& stała;RectCWnd *,pParentWndUINTnID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli inicjalizacja została pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dwStyle

Styl formantu adres IP. Zastosowanie kombinacji style okien. Należy dołączyć styl WS_CHILD , ponieważ formant musi znajdować się okna podrzędnego.

rect

Odwołanie do formantu adres IP rozmiar i położenie. Może to być albo obiekt CRect lub struktury RECT.

pParentWnd

Wskaźnik kontroli adres IP okno nadrzędne. Nie wolno NULL.

nID

Identyfikator formantu adres IP.

Uwagi

Konstruowanie obiektu CIPAddressCtrl w dwóch etapach.

  1. Wywołanie konstruktora, który tworzy obiekt CIPAddressCtrl.

  2. Wywołanie Tworzenie, który tworzy formantu adres IP.

Omówie&nie CIPAddressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CIPAddressCtrl::CIPAddressCtrl

Index