CIPAddressCtrl::ClearAddress

void ClearAddress);

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 IPM_CLEARADDRESS, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CIPAddressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CIPAddressCtrl::GetAddress, CIPAddressCtrl::SetAddress

Index