CIPAddressCtrl::CIPAddressCtrl

(CIPAddressCtrl);

Uwagi

Tworzy obiekt CIPAddressCtrl.

Omówie&nie CIPAddressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CIPAddressCtrl::Create

Index