CInternetSession::SetOption

BOOL SetOption (DWORD dwOption, elementem LPVOID Sprawdzanie, DWORD dwBufferLength );

BOOL SetOption (DWORD dwOption, DWORD dwValue );

Wartość zwracany

Jeśli operacja się powiodła, zwracana jest wartość true . Jeśli wystąpi błąd, zwracana jest wartość false . Jeśli wezwanie się nie powiedzie, funkcji Win32 GetLastError może być wywołana aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

dwOption

Zobacz CInternetSession::QueryOption listy możliwych wartości.

sprawdzanie

Bufor, który zawiera ustawienie opcji.

dwBufferLength

Długość Sprawdzanie lub rozmiar dwValue.

dwValue

DWORD , która zawiera ustawienie opcji.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić opcje dla sesji internetowej.

Omówienie CInternetSession |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetSession::ServiceTypeFromHandle, CInternetSession::QueryOption

Index