CInternetSession::ServiceTypeFromHandle

DWORD ServiceTypeFromHandle (HINTERNET hQuery );

Wartość zwracany

Typ usługi internetowe. Patrz uwagi na listę typów usług uznanych.

Parametry

hQuery

Uchwyt na kwerendę Internet.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać typu Usługa z uchwytem Internet. Następujące typy usług są rozpoznawane przez MFC:

Typ usługi Wartość zwracany
FTP INTERNET_SERVICE_FTP
HTTP INTERNET_SERVICE_HTTP
Gopher INTERNET_SERVICE_GOPHER
Plik AFX_INET_SERVICE_FILE

CInternetSession wygeneruje AfxThrowNotSupportedException dla typów usług nieobsługiwane.

Uwaganbsp;  Wartość zwracany AFX_I&NET_SERVICE_FILE jest używana tylko przez MFC i nie jest rozpoznawany przez Win32. Ta funkcja umożliwia klientowi dostęp do plików lokalnych w ten sam sposób on lub ona byłoby uzyskać dostęp do usług internetowych.

Omówienie CInternetSession |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CInternetSession::QueryOption, CInternetSession::operator HI&NTERNET

Index