CInternetSession::operator HINTERNET

operatora (HINTERNET) stała;

Uwagi

Użycie tego operatora pozwala uzyskać dojście systemu Windows dla bieżącej sesji internetowej.

Omówienie CInternetSession |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetSession::ServiceTypeFromHandle

Index