CInternetSession::GetCookieLength

statyczne DWORD GetCookieLength (LPCSTR pstrUrl, LPCTSTR pstrCookieName );

Wartość zwracany

Wartość DWORD , wskazując długość pliku cookie, przechowywane w buforze. Istnieje zera jeśli nie plik cookie o nazwie wskazanej przez pstrCookieName.

Parametry

pstrUrl

Wskaźnik ciąg zawierający adres URL

pstrCookieName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę pliku cookie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać długość pliku cookie przechowywane w buforze. Ta wartość jest używana przez GetCookie.

Omówienie CInternetSession |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetSession::SetCookie

Index