CInternetSession::GetContext

(DWORD GetContext) stała;

Wartość zwracany

Kontekst zdefiniowanych przez aplikację identyfikator.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać wartość kontekst dla sesji określonej aplikacji. OnStatusCallback używa Identyfikatora kontekstu, zwrócony przez GetContext do raportów o stanie określonej aplikacji. Na przykład gdy użytkownik aktywuje żądania internetowe, który pociąga za sobą powrotu informacje o stanie, stan wywołania zwrotnego używa Identyfikatora kontekstu raportować stanu na ten szczególny wniosek. Jeśli użytkownik aktywuje dwóch oddzielnych Internet żądań, że obejmują zarówno zwracania informacji o stanie, OnStatusCallback używa identyfikatorów kontekstu w celu zwrócenia statusu o ich odpowiednich wniosków. W związku z tym dla wszystkich operacji wywołania zwrotnego stan jest używany identyfikator kontekstu i jest skojarzona z sesji do momentu zakończenia sesji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat operacji asynchronicznych, zobacz artykuł Pierwsze kroki w Internecie: WinInet w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CInternetSession |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetConnection, CInternetSession::EnableStatusCallback, CInternetSession::OnStatusCallback

Index