Członkowie klasy CInternetFile

Budowa

CInternetFile Obiekt CInternetFile.

Operacje

SetWriteBufferSize Ustawia rozmiar buforu, gdzie dane są wypisywane.
SetReadBufferSize Ustawia rozmiar buforu, gdzie zostaną odczytane dane.

Overridables

Poszukiwania Zmiana wskaźnika w otwartym pliku.
Odczyt Czyta numer określonych bajtów.
Zapis Zapisuje liczbę bajtów określoną.
Przerwanie Zamyka plik, pomijając wszystkie błędy i ostrzeżenia.
Toalety Opróżni zawartość buforu zapisu i pozwala upewnić się, czy dane w pamięci są zapisywane na komputerze docelowym.
Zamknij Zamyka CInternetFile i zwolnić zasoby.
ReadString Czyta strumień znaków.
WriteString Zapisuje ciąg zakończony znakiem null do pliku.

Członkowie danych

m_hFile Dojście do pliku.

Operatory

operatora HINTERNET Operator Rzutowanie na dojście do Internetu.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index