CInternetFile

Klasy MFC CInternetFile przewiduje klasy bazowej, CHttpFile i CGopherFile plików klas. CInternetFile i jej klas pochodnych umożliwiają dostęp do plików na systemach zdalnych, które używają protokołów internetowych. Nigdy nie tworzysz obiekt CInternetFile bezpośrednio. Zamiast tego Utwórz obiekt jednej z jej klas pochodnych przez wywołanie CGopherConnection::OpenFile lub CHttpConnection::OpenRequest. Przez wywołanie CFtpConnection::OpenFile utworzyć także być obiektem CInternetFile.

CInternetFile Członkowskich funkcje otwarte, LockRange, UnlockRangei duplikowanie nie są implementowane dla CInternetFile. Jeśli te funkcje wywołania obiektu CInternetFile , otrzymasz CNotSupportedException.

Aby dowiedzieć się, jak CInternetFile działa z innych klas MFC Internet, zobacz artykuł Internet programowania z WinInet w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxinet.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetConnection

Index