CInternetFile::Write

wirtualne unieważnienia zapisu (stała void * lpBuf, UINT nCount );
rzut (CInternetException);

Parametry

lpvBuf

Wskaźnik do pierwszego bajtu do zapisania.

nCount

Określa liczbę zapisywanych bajtów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek zapis do danego pamięci, lpvBuf, określoną liczbę bajtów, nCount. Jeśli jakikolwiek błąd wystąpi podczas zapisywania danych, funkcja generuje CInternetException opisem błędu.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index