CInternetFile::SetWriteBufferSize

BOOL SetWriteBufferSize (UINT nWriteSize );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Jeśli wezwanie się nie powiedzie, funkcji Win32 GetLastError może być wywołana aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

nWriteSize

Rozmiar buforu w bajtach.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić rozmiar buforu zapisu tymczasowe używane przez CInternetFile-pochodnych obiektu. Tak podstawowych interfejsów API usługi WinInet nie wykonywać buforowania, wybierz rozmiar buforu, który umożliwia aplikacji do zapisu danych efektywnie niezależnie od ilości danych są zapisywane. Jeśli każde wywołanie do pisania zwykle wiąże się z dużej ilości danych (na przykład kilobajtów czterech lub więcej w czasie), nie powinna być wymagana buforu. Jednakże Jeśli zadzwonisz do zapisu do zapisu małe fragmenty danych, bufor zapisu zwiększa wydajność aplikacji.

Domyślnie obiekt CInternetFile nie dostarcza żadnych buforowania na piśmie. Jeśli zostanie wywołana funkcja Państwa, należy się upewnić, że plik został otwarty do zapisu. Rozmiar buforu zapisu można zmienić w dowolnym momencie, ale robić tak powoduje wywołanie niejawny Flush.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index